Het Carré
nederlands   English

Wonen in het Carré

Er komt eind mei een woning vrij

Treintje tijdens Ecodorp-weekend

Woongemeenschap Carré vindt de basis in de pijlers: Gemeenschapsvorming, Ecologie en Spiritualiteit.

De samenstelling van de bewoners van Woongemeenschap Carré in Delfgauw is divers. Er zijn gezinnen met twee ouders en kinderen in verschillende leeftijdscategorieën, éénoudergezinnen, samenwonenden zonder (thuiswonende) kinderen en alleenwonenden.

Beroepen zijn o.a. zelfstandige ondernemers, mensen werkzaam in het onderwijs (middelbaar, hoger), bouwkunde, facilitaire dienst, etc. naast mensen actief in vrijwilligerswerk of zonder werk.

Op spiritueel vlak (één van de pijlers van het Carré) is de diversiteit ook groot, daarmee is er niet één stroming dominant, maar gaat het meer om het elkaar te zien in achterliggende waarden en het respecteren daarvan. Wat niet altijd lukt natuurlijk....

Er valt nog veel over te vertellen en er valt veel aan te beleven. Tijdens het selectieproces is de intentie om een zo goed mogelijk beeld te geven van het leven in onze gemeenschap, de mooie en de moeilijke dingen daarvan.

Heb je belangstelling voor het wonen in het Carré?
  • Kun je je vinden in onze pijlers?
  • Sta je met beide benen op de grond?
  • Kun je positief bijdragen aan het (in)leven met anderen?

Voor meer praktische informatie klik hier.

Salima, Roger en Saryo    Jelke met de motorzaag

Phé    Phé

paaseitjes zoeken