Wonen in het Carré


Woongemeenschap Carré vindt de basis in de pijlers: Gemeenschapsvorming, Ecologie en Spiritualiteit.

Het Carré bestaat uit 49 eengezinswoningen rond een grote binnentuin. Het gaat om huurwoningen waarvoor, als een woning vrijkomt,  vereniging het Carré nieuwe huurders aan de woningcorporatie mag voordragen.
Er zijn 37 vierkamerwoningen met een oppervlakte van 89 vierkante meter. De 10 vijf- en 2 zeskamerwoningen zijn qua oppervlakte groter. Bij elke woning hoort een tuin en een berging.

De samenstelling van de bewoners van Woongemeenschap Carré in Delfgauw is divers. Er zijn gezinnen met twee ouders en kinderen in verschillende leeftijdscategorieën, éénoudergezinnen, samenwonenden zonder (thuiswonende) kinderen en alleenwonenden.

Beroepen zijn o.a. zelfstandige ondernemers, mensen werkzaam in het onderwijs (middelbaar, hoger), bouwkunde, facilitaire dienst, etc. naast mensen actief in vrijwilligerswerk of zonder werk.

Ook op spiritueel vlak (één van de pijlers van het Carré) is de diversiteit groot. Er is niet één stroming dominant. Het gaat er meer om elkaar te zien in achterliggende waarden en het respecteren daarvan. Wat niet altijd lukt natuurlijk….

Nieuwe bewoners worden door een selectiecommissie gekozen. Deze is in het leven geroepen om wederzijds kennis te maken zodat wij en ook jij een goede keuze kunnen maken. Tijdens de selectieprocedure zullen we ook een beeld schetsen van het leven in onze woongemeenschap.

Heb je belangstelling voor het wonen in het Carré?

  • Kun je je vinden in onze drie pijlers?
  • Sta je met beide benen op de grond?
  • Kun je positief bijdragen aan het (in)leven met anderen

    Voor meer praktische informatie klik hier
    Voor antwoord op veelgestelde vragen: klik hier

Salima, Roger en SaryoJelke met de motorzaagPhéPhépaaseitjes zoeken