Wonen in het Carré – praktische info


Het Carré bestaat uit negenenveertig huurwoningen rond een groot binnenterrein.

Er zijn 37 vierkamerwoningen met een oppervlakte van negenentachtig vierkante meter. De 10 vijf- en 2 zeskamerwoningen zijn qua oppervlakte groter.
Bij elke woning hoort een tuin en een berging.

Vierkamerwoningen
De bruto huurprijs van een vierkamerwoningen is op dit moment € 718,13
In principe is de woning geschikt voor minimaal 3 en maximaal 5 personen. De voorwaarde voor het gezamenlijk belastbaar jaarinkomen over 2016 is: tussen de € 30.400 en € 36.798. Indien een gezin met 3-5 personen kan aantonen dat men afhankelijk is van huurtoeslag, dan wordt de brutohuur op het moment dat men dit kan aantonen, verlaagd naar € 640,14. Het te verwachten belastbaar jaarinkomen 2018 dient dan lager te zijn dan € 30.400.

De woningen in het Carré mogen ook worden verhuurd aan 1 en 2 persoonshuishoudens, met de voorwaarde dat deze huurders geen aanspraak mogen maken op huurtoeslag. Het belastbaar inkomen dient dan voor 1 persoon minimaal € 22.400,00 te zijn en voor 2 personen minimaal  € 30.400 en met een maximum van € 36.798
Vijfkamerwoningen: vrije sector
Omdat het vrije sector huurwoningen betreft kan de woning worden toegewezen aan minimaal 1 en maximaal 6 personen.
De huurprijs van de woning bedraagt netto € 862,34 en € 7,45 voor de servicekosten, waardoor de brutohuurprijs € 869,79 bedraagt. Er is geen huursubsidie mogelijk.
De voorwaarde voor het gezamenlijk belastbaar jaarinkomen over 2016 is: voor 1 persoon vanaf € 34.000 , voor 2-4 personen vanaf € 40.000 en voor 5 personen vanaf € 44.000 belastbaar op jaarbasis (geza.menlijk inkomen).

Heb je affiniteit met onze drie pijlers, wil je graag in het Carré komen wonen, voldoe je aan de voorwaarden en wil je je aanmelden? Stuur dan een mail naar Aafke van de Werkgroep Nieuwe Bewoners:
wgnieuwebewoners@hetcarre.nl