Woongemeenschap het Carré…

… vindt de basis in de pijlers Gemeenschapszin, Bewust Leven en Ecologie.

Gemeenschapszin

De binnentuin is de grootste verbindende factor. Zodra het weer het toelaat, is de tuin de ideale ontmoetingsplek. Kinderen spelen met elkaar op het klimtoestel, in het huisje en op de schommel. Er is ook een pingpongtafel en een trampoline. We zorgen ervoor dat onze binnentuin gezellig blijft en tuinieren met elkaar; je kunt met je bordje aanschuiven aan één van de picknicktafels, er zijn plekjes in de zon of in de schaduw om lekker te zitten en je favoriete boek te lezen en we organiseren weleens spontaan een feestje, een kledingruilbeurs etc.

Ook hebben we een lief & leedpotje dat we aanspreken bij speciale gebeurtenissen.

Bewust leven

We willen in het Carré ruimte creëren waarin je je veilig voelt om te mogen zijn wie je bent. Een ruimte waarin dingen bespreekbaar zijn en het ook nodig is om verantwoordelijkheid te nemen.  Het gaat erom elkaar te zien in achterliggende waarden en het respecteren daarvan. Wat niet altijd lukt natuurlijk.

Leven vanuit aandacht…

Ecologie

Onze bewoners zijn zich bewust van de noodzaak om een zo klein mogelijke voetafdruk op onze mooie aarde achter te laten. Dit zie je bijvoorbeeld terug in het gebruik van milieuvriendelijke producten, biologisch eten, afvalscheiding en ook in de binnentuin werken we graag ecologisch.

De woningen zijn duurzaam gebouwd en worden verwarmd (en in de zomer gekoeld) door middel van een warmtepomp.

Meer lezen

Een aantal van onze bewoners zijn geïnterviewd voor het project Wij in de Wijk van Movisie. Lees in de casusbundel nog veel meer over Het Carré.

Praktisch

Het Carré bestaat uit 49 eengezinswoningen rond een grote binnentuin. Het gaat om huurwoningen. Als er een woning vrijkomt, dragen wij zelf nieuwe huurders aan de woningcorporatie voor.

Nieuwe bewoners worden door een selectiecommissie gekozen. Deze is in het leven geroepen om wederzijds kennis te maken zodat wij en ook jij een goede keuze kunnen maken. Tijdens de selectieprocedure schetsen we ook een beeld van het leven in onze woongemeenschap.

Er zijn 37 vierkamerwoningen met een oppervlakte van 89 vierkante meter. De 10 vijf- en 2 zeskamerwoningen zijn qua oppervlakte groter, gemiddeld 115 vierkante meter. Bij elke woning hoort een tuin en een berging.

De samenstelling van de bewoners is divers. Er zijn gezinnen met twee ouders en kinderen in verschillende leeftijdscategorieën, éénoudergezinnen, samenwonenden zonder (thuiswonende) kinderen en alleenwonenden.

Er wonen hier vrij veel zelfstandig ondernemers en ook mensen werkzaam in het onderwijs (middelbaar, hoger), in de zorg etc.

Heb je belangstelling om te komen wonen in het Carré?

  • Kun je je vinden in onze drie pijlers?
  • Sta je met beide benen op de grond?
  • Wil je positief bijdragen aan het leven met anderen?
  • Zijn jullie minimaal met twee personen?

Als je interesse hebt, kan je een mailtje sturen naar: wgnieuwebewoners@hetcarre.nl
We werken niet met een wachtlijst maar wel met een lijst van geïnteresseerden. Als er een woning vrijkomt, krijg je bericht en kan je ervoor kiezen om je aan te melden.

Voor meer praktische informatie klik hier
Voor antwoord op veel gestelde vragen: klik hier