Historie


De energiezuinige en duurzaam gebouwde woningen zijn in 2002-2003 gebouwd in opdracht van Woningbouwvereniging “Rondom Wonen“.

Op 13 maart 2003 werd aan de eerste acht bewoners de sleutel overhandigd.

Het is een voorbeeldproject wat betreft milieuvriendelijke energietechnologie (zonnewarmte wordt zomers opgeslagen in de bodem, en ’s winters gebruikt voor verwarming).

De bijzondere gebouwen, verdienen bijzondere bewoners, zo redeneerde “Rondom Wonen”, die de werving en selectie van bewoners heeft overgedragen aan de Vereniging Ecodorp.

Woningen worden uitsluitend ter beschikking gesteld op voordracht van de Vereniging Het Carré.
De samenwerkingsovereenkomst met Ecodorp heeft een looptijd van 50 jaren.

De Vereniging Het Carré heeft met ieder van de bewoners een overeenkomst op grond waarvan zij een maandelijkse bijdrage int voor de “Kosten Gemeenschappelijke Voorzieningen” (KGV).

De bewoners organiseren zich en bereiden de ontwikkeling voor van een gemeenschapshuis. Ze beslissen zelf (gezamenlijk en bij consent) over de besteding van de gemeenschappelijke gelden (KGV).

 

rondleiding tijdens de bouwADSL aanlegBomen plantenKinderdag i he Carré YurtZomerfeestzomerfeest